1) Lahat ng problema may solusyon; kapag walang solusyon,  Huwag MO nang problemahin. 

2) Always remember - kung kaya ng iba, ipagawa MO as kanila, Why tire yourself? 

3) Hindi lahat ng gwapo may girlfriend, ang iba as kanila may Boyfriend. 

4) Di bale nang tamad di naman pagod. 

5) Practice makes perfect, but nobody is perfect so don't practice.

6) Don't face your problem if your problem is your face.